Výměna pojistek VN na trafostanici – Petrovice

Výměna pojistek k transformátoru pro soukromou čerpací stanici PHM v Petrovicích.