Výměna hlavního jističe – Bílina

Výměna jističe pro elektroměr dle Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s. a dodání Výchozí revizní zprávy.