Revizní zpráva na novou elektroměr. skříň – Pokratice

Vypracování výchozí revizní zprávy na novou elektroměrovou skříň v Pokraticích.