Elektroměrová skříň pro RD – Ředhošť

Montáž elektroměrového pilíře pro čtyři RD v Ředhošti