Elektroměrová skříň pro faru – Hrušovany

Montáž elektroměrové skříně pro faru v Hrušovanech včetně dodání Výchozí revizní zprávy.