Elektroměrová skříň – Nečemice

Osazení nové elektroměrové skříně typu HELGA od DCK Holoubkov a vydání výchozí revizní zprávy v Nečemicích.