Elektroměrová skříň – Hlince

Výměna dožité elektroměrové skříně pro dva odběratele v Hlincích u Kostomlat.